• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

 

Rada Rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Organ ten m.in.:

 • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,
 • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 • wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

   

Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki, mając głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. Rada zbiera się według potrzeb.


 

Rok szkolny 2023/2024

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców do 5 każdego miesiąca.

Składki wpłacamy według ustalonej na zebraniu kwoty.

Konto Rady Rodziców:  61 8931 0003 0739 3627 2000 0001

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc

Środki zgromadzone przez Rodziców zostaną przeznaczone na: 

- warsztaty taneczne (4x w miesiącu)

- warsztaty przyrodnicze oraz inne warsztaty zaproponowane przez Radę Rodziców

- spektakl Shrek dla dzieci 5 letnich w Domu Kultury  Arsus

- koncerty muzyczne (każdy drugi wtorek miesiąca)

- zakup upominków dla każdego dziecka z okazji Mikołaja

- książeczki i dyplomy na pasowanie trzylatków i pożegnanie pięciolatków

- zakup imprezy z Mikołajem, balu karnawałowego i festynu

- wycieczkę plenerową

- teatrzyki 5 x

- inne zaplanowane w planie finansowym przedsięwzięcia np. rośliny do ogrodu dziecięcego, zakup laptopa, drobne elementy dekoracyjne, wymiana piachu w piaskownicach.

 

Serdecznie dziękujemy za terminowe wpłaty

 

 

Rok szkolny 2022/2023

Bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców do 5 każdego miesiąca.

Składki wpłacamy według ustalonej na zebraniu kwoty.

Konto Rady Rodziców:  61 8931 0003 0739 3627 2000 0001

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc

Środki zgromadzone przez Rodziców zostaną przeznaczone na: 

- warsztaty taneczne (4x w miesiącu)

- warsztaty przyrodnicze oraz inne warsztaty zaproponowane przez Radę     Rodziców

- koncerty muzyczne (każdy drugi wtorek miesiąca)

- zakup upominków dla dzieci z okazji Mikołaja

- książeczki i dyplomy na pasowanie trzylatków i pożegnanie pięciolatków

- zakup imprezy z Mikołajem, balu karnawałowego i festynu

- wycieczka plenerowa

- teatrzyki

- inne zaplanowane w planie finansowym przedsięwzięcia np. ścieżka sensoryczna, rośliny do ogrodu dziecięcego, zakup urządzeń na plac zabaw

Serdecznie dziękujemy za terminowe wpłaty

 

 

 

 

 

  

 

Nasze Grupy

Grupa Motylki

Żabki
grupa I

Grupa Motylki

Motylki
grupa II

Grupa Pszczółki

Pszczółki
grupa III

Grupa Jeżyki

Jeżyki
grupa IV

Grupa Biedronki

Biedronki
grupa V

Grupa Misie

Misie
grupa VI

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram