• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Drodzy rodzice

 

23 marca 2024r. (sobota) na terenie szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42 odbędzie się wydarzenie oświatowe poświęcone Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej . Czas trwania spotkania - „Pikniku z Konstytucją” przewidujemy na około 4 godziny, wstępnie od 10:00 do 14:00.
„Piknik z Konstytucją” będzie szeregiem aktywności, a pierwsza z nich to konkurs plastyczny pod hasłem „Konstytucja Obywatelom”.

Regulamin konkursu poniżej

„Konstytucja Obywatelom”
- konkurs rodzinny dla przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O konkursie:
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Konstytucja Obywatelom” jest Pan Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

2. W konkursie mogą wziąć udział rodziny przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych funkcjonujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

3. Celem konkursu jest:

• propagowanie wiedzy dotyczącej treści zawartych w obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej i jej znaczenia dla obywateli,
• krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich,
• propagowanie wiedzy historycznej związanej z powstaniem Konstytucji oraz wydarzeniami, które miały wpływ na zmiany w dokumencie.

4. Konkurs jest jednym z wydarzeń realizowanych w ramach obchodów wydarzenia
„PIKNIK Z KONSTYTUCJĄ”, które odbędzie się z udziałem placówek oświatowych
23 marca 2024r. w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Zespół może tworzyć rodzina przedszkolaka lub ucznia.

2. Indywidualni bądź zespołowi uczestnicy konkursu będą w nim reprezentować również placówkę oświatową.

 

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu na formacie A3 nawiązującego do hasła „Konstytucja Obywatelom”.

4. Plakat może być wykonany dowolną techniką wybraną przez autora/autorów.

5. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów szkolnego i dzielnicowego.

 

6. Do etapu dzielnicowego placówki mogą wytypować po 3 prace w następujących kategoriach wiekowych:
• przedszkolaki (3 – 6 lat),
• przedszkolaki/uczniowie klas 0 – 3,
• uczniowie klas 4-6.
• uczniowie klas 7 – 8
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

7. Drugi etap konkursu zostanie rozstrzygnięty przez niezależną komisję powołaną przez
Pana Wiesława Krzemienia - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Komisja nagrodzi trzy prace z każdej grupy wiekowej.

8. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane 23 marca 2024r. podczas
wydarzenia „Piknik z Konstytucją”.

9. Komisja oceniająca prace, które zostaną zgłoszone przez placówki do II etapu konkursu zastrzega sobie prawo do własności przekazanych dzieł.

10. Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę:

• zgodność z tematem i założeniami kompozycji,
• dobór środków wyrazu plastycznego,
• oryginalność i sposób interpretacji,
• walory estetyczne.

11. Terminarz udziału w konkursie plastycznym „Konstytucja Obywatelom”:
• prace, które wezmą udział w II etapie konkursu, wyłonione w placówkach, należy przekazać do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy do 23 lutego 2024r.,
• wyniki II etapu zostaną podane 23.03.2024r. podczas „Pikniku z Konstytucją”.

12. Na odwrocie, prace powinny zawierać informacje o autorze/autorach takie jak:
imię i nazwisko, grupa/klasa oraz numer przedszkola lub szkoły.

13. Dla trzech najciekawszych prac, w każdej kategorii wiekowej, Organizator przewiduje nagrody.

14. Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu w celu potwierdzenia akceptacji powyższego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu, a także na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w związku z organizacją i promocją konkursu. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

 

 

Wykonane i podpisane prace prosimy dostarczyć do wychowawców grup do

20 lutego 2024 r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Nasze Grupy

Grupa Motylki

Żabki
grupa I

Grupa Motylki

Motylki
grupa II

Grupa Pszczółki

Pszczółki
grupa III

Grupa Jeżyki

Jeżyki
grupa IV

Grupa Biedronki

Biedronki
grupa V

Grupa Misie

Misie
grupa VI

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram